Browsing by:  Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
enter:  
Showing results 1 to 20 of 313  next >
Issue DateTitleAuthor(s)Preview
2014-052014 年于田 Ms7.3 地震野外调查李海兵; 孙知明; 潘家伟; 刘栋梁; 张佳佳; 李成龙; 刘亢; 云锟; 龚正2014年于田Ms7.3地震野外调查——特殊的地表破裂带.pdf.jpg
2014-05A new clade of Asian Late Cretaceous long-snouted tyrannosauridsJunchang Lu; Laiping Yi; Stephen L. Brusatte; Ling Yang; Hua Li; Liu ChenA new clade of Asian Late Cretaceous long-snoouted tyrannosaurids.pdf.jpg
2014-08A Reciew on the Taxonomic, Evolutionary and Phytogeographic Studies of the Lotus Plant(Nelumbonaceae:Nelumbo)LI Ya; Popova SVETLANA; YAO Jianxin; LI ChengsenA review on the taxonomic, evolutionary and phytogeographic studies of the lotus plant (Nelumbonaceae Nelumbo).pdf.jpg
2014-11A thinned lithosphere beneath coastal area of southeastern China as evidenced by seismic receiver functionsYE Zhuo; LI QiuSheng; GAO Rui; ZHANG HongShuang; HE RiZheng; WANG HaiYan; LI WenHuiA thinned lithosphere beneath coastal area of southeastern China.pdf.jpg
2014-06-08A unified map of Moho depth and V p /V s ratio of continental China by receiver function analysisRizheng He; Xuefeng Shang; Chunquan Yu; Haijiang Zhang; Robert D. Van der HilstA unified map of Moho depth and VpVs ratio of continental China.pdf.jpg
2014-04-11Alteration of Syenite in Syenite-Carbonatite Complex with Regards to the REE Mineralization in Dalucao REE Deposit, Sichuan ProvinceLIU YanAlteration of Syenite in Syenite-Carbonatite Complex with regards to the REE Mineralization in Dalucao REE deposit.pdf.jpg
2010Annual Report in 2010Institute of Geology Chinese Academy of Geological SciencesAnnual Report 2010.pdf.jpg
2011Annual Report in 2011Institute of Geology Chinese Academy of Geological Sciences
2012Annual Report in 2012Institute of Geology Chinese Academy of Geological Sciences
2013Annual Report in 2013Institute of Geology Chinese Academy of Geological SciencesAnnual Report 2013.pdf.jpg
2014-08-11Building An Independent Pb-Zn Mineralization System Related to Magmatism: A Case Study of Narusongduo Pb-Zn Deposit in TibetLIU Yingchao; YANG Zhusen; HOU Zengqian; JI Xianhua; MENG XiangjinBuilding An Independent Pb-Zn Mineralization System Related to Magmatism A Case Study of Narusongduo Pb-Zn Deposit in Tibet.pdf.jpg
2014-08Ca. 2.9 Ga granitoid magmatism in eastern Shandong, North China Craton: Zircon dating, Hf-in-zircon isotopic analysis and whole-rock geochemistryShiwen Xie; Hangqiang Xie; Shijin Wang; Alfred Kröner; Shoujie Liu; Hongying Zhou; Mingzhu Ma; Chunyan Dong; Dunyi Liu; Yusheng WanCa. 2.9 Ga granitoid magmatism in eastern Shandong, North China Craton Zircon dating.pdf.jpg
2014-07-05Ca. 2.9 Ga granitoid magmatism in eastern Shandong, North China Craton: Zircon dating, Hf-in-zircon isotopic analysis and whole-rock geochemistryShiwen Xie; Hangqiang Xie; Shijin Wang; Alfred Kröner; Shoujie LiuCa. 2.9 Ga granitoid magmatism in eastern Shandong, North China Craton Zircon dating.pdf.jpg
2014-05Cambrian ultrapotassic rhyolites from the Lhasa terrane, south Tibet: Evidence for Andean-type magmatism along the northern active margin of GondwanaHuixia Ding; Zeming Zhang; Xin Dong; Rong Yan; Yanhao Lin; Hongying JiangCambrian ultrapotassic rhyolites from the Lhasa terrane.pdf.jpg
2014-05Cenozoic uplift, exhumation and deformation in the north Kuqa Depression, China as constrained by (U–Th)/He thermochronometryShun Yu; Wen Chen; Noreen J. Evans; Brent I.A. McInnes; Jiyuan Yin; Jingbo Sun; Jie Li; Bin ZhangCenozoic_uplift,_exhumation_and_deformation_in_the_north_Kuqa_De pression,_China_as_constrained_b y_(U–Th)He_thermochronometry.pdf.jpg
2013-09Clay mineral anomalies in the Yingxiu–Beichuan fault zone from the WFSD-1 drilling core and its implication for the faulting mechanism during the 2008 Wenchuan earthquake (Mw 7.9)Jialiang Si; Haibing Li; Liwei Kuo; Junling Pei; Shengrong Song; Huan WangClay mineral anomalies in the Yingxiu-Beichuan fault zone from the WFSD-1 drilling core.pdf.jpg
2014-06Combined rutile–zircon thermometry and U–Pb geochronology: New constraints on Early Paleozoic HP/UHT granulite in the south Altyn Tagh, north Tibet, ChinaJ.X. Zhang; C.G. Mattinson; S.Y. Yu; Y.S. LiCombined rutile–zircon thermometry and U–Pb geochronology.pdf.jpg
2014-12-01Compositional Varition and Mineral Chemistry of the Jinshajing and Langcangjiang Serpentiniters, Yunnan Province,SW ChinaYANG jingsui, LIU FeiCompositional Variation and Mineral Chemistry of the Jinshajiang and Lancangjiang Serpentinites.pdf.jpg
2014-06Conodont biostratigraphy of a new Permo-Triassic boundary section at Wenbudangsang, north TibetGuichun Wu; Zhansheng Ji; Julie A. Trotter; Jianxin Yao; Liqin ZhouConodont biostratigraphy of a new Permo-Triassic boundary section at Wenbudangsang.pdf.jpg
2014-05-12Crustal architecture of the Shangdan suture zone in the early Paleozoic Qinling orogenic belt, China: Record of subduction initiation and backarc basin developmentYuan Li; Jingsui Yang; Yildirim Dilek; Jian ZhangCrustal architecture of the Shangdan suture zone in the early Paleozoic Qinling orogenic belt.pdf.jpg