Browsing by:  Author Jialiang Si

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
enter:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Preview
2013-09Clay mineral anomalies in the Yingxiu–Beichuan fault zone from the WFSD-1 drilling core and its implication for the faulting mechanism during the 2008 Wenchuan earthquake (Mw 7.9)Jialiang Si; Haibing Li; Liwei Kuo; Junling Pei; Shengrong Song; Huan WangClay mineral anomalies in the Yingxiu-Beichuan fault zone from the WFSD-1 drilling core.pdf.jpg
2014-01High-angle fault responsible for the surface ruptures along the northern segment of the Wenchuan Earthquake Fault Zone: Evidence from the latest seismic reflection profilesChan Wu; Haibing Li; Philippe Hervé Leloup; Changqing Yu; Jialiang Si; Dongliang Liu; Jiawei Pan; Marie-Luce Chevalier; Zheng GongHigh-angle Fault Responsible for the Surface Ruptures Along the Northern Segment of the Wenchuan Earthquake Fault Zone.pdf.jpg
2013-08Internal structure of the Wenchuan earthquake fault zone, revealed by surface outcrop and WFSD-1 drilling core investigationHuan Wang; Haibing Li; Jialiang Si; Zhiming Sun; Yao HuangInternal structure of the Wenchuan earthquake fault zone.pdf.jpg
2013-08Primary rock magnetism for the Wenchuan earthquake fault zone at Jiulong outcrop, Sichuan Province, ChinaDongliang Liu; Haibing Li; Teh-Quei Lee; Yu-Min Chou; Sheng-Rong Song; Zhiming Sun; Marie-Luce Chevalier; Jialiang SiPrimary Rock Magnetism for the Wenchuan Earthquake Fault Zone at Jiulong Outcrop.pdf.jpg
2013-06Rupture process of the Wenchuan earthquake (Mw 7.9) from surface ruptures and fault striations characteristicsJiawei Pan; Haibing Li; Jialiang Si; Junling Pei; Xiaofang Fu; Marie-Luce Chevalier; Dongliang LiuRupture process of the Wenchuan earthquake (Mw 7.9) from surface ruptures and fault striations characteristics.pdf.jpg
2013-08Structural and physical property characterization in the Wenchuan earthquake Fault Scientific Drilling project — hole 1 (WFSD-1)Haibing Li; Zhiqin Xu; Yixiong Niu; Guangsheng Kong; Yao Huang; Huan Wang; Jialiang Si; Zhiming Sun; Junling Pei; Zheng Gong; Marie-Luce Chevalier; Dongliang LiuStructural and physical properties characterization in the Wenchuan earthquake Fault Scientific Drilling project.pdf.jpg